ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰਜ਼ (ਆਈਯੂਸੀਐਨ) (International Union for Conservation of Nature’s (IUCN)) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਸੈਂਡਰਸ (ਜਾਂ ਲਾਲ ਚੰਦਨ) (Red Sanders (or Red Sandalwood)) ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਲ ਸੂਚੀ (Red List) ਵਿੱਚ ‘ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ’ (‘endangered’) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement

IUCN ਲਾਲ ਸੂਚੀ (Red List)

ਲਾਲ ਸੂਚੀ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ IUCN ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ (Least concern)- ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹਨ।
ਲੁਪਤ (Extinct)- ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ (Critically endangered)- ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ।
ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ (Endangered)– ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਮਜ਼ੋਰ (Vulnerable) – ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ।

Advertisement

Leave a Reply

error: Content is protected !!
Open chat