ਕੋਚੀ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਫੈਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਚੀ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply

error: Content is protected !!
Open chat