1. ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਮਾਪਣ ਲਈ ਫੈਦੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

2.ਮੋਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ 31 ਜਨਵਰੀ 1963 ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

3. ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਭਾਰਤ ਤੀਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੀ ਸੀ।

4. ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਟਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

5. ਮੀਥੇਨ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ ਗੈਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

6. L.P.G.ਗੈਸ ਵਿਚ ਬਿ‍ਓੂਟੇਨ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

7. ਭੀਮਬੇਦਕਾ ਗੁਫਾਵਾਂ ਮਾਹਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।

8. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋੱ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਬੰਨੂ ਅਥਾਇਆ

9.ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋੰ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ।

10.

Leave a Reply

error: Content is protected !!
Open chat